Registratierechten vanaf 2022 naar nieuws overzicht

12 Oktober 2021

Vandaag werd in de schoot van de Vlaamse regering de hervorming van de registratierechten, die aangekondigd werd tijdens de Septemberverklaring, verder verfijnd. CIB Vlaanderen heeft ondertussen verduidelijking gekregen. Alle details dienen nog in definitieve teksten te worden gegoten, maar we zetten de voornaamste beslissingen alvast op een rij. Van zodra de teksten bekend zijn, zullen we onze leden uiteraard informeren via onze communicatiekanalen.

CIB Vlaanderen heeft ondertussen aan het kabinet een lijst bezorgd met verdere vragen, waarover binnenkort overleg plaatsvindt.

Op zoek naar een handig overzicht van wat we vandaag allemaal weten? Ontdek steeds de meest actuele stand van zaken in dit artikel op CIB.be, dat voortdurend wordt geüpdatet.
 
1.    Inwerkingtreding nieuwe registratierechten

De Vlaamse regering waakt erover dat de nieuwe regeling, die ingaat vanaf 1 januari 2022, in het voordeel is van zoveel mogelijk kopers. Kopers die al een compromis tekenden voor een enige woning in 2021 en waarvan de akte verlijdt in 2022 zullen toch genieten van de verlaagde registratierechten van 3 of 1% (bij een ingrijpende energetische renovatie), de aktedatum is het ijkpunt.

De kopers die in 2021 investeerden in een andere woning bovenop hun enige woningzullen nog kunnen genieten van de 10% registratierechten ook al verlijdt de akte pas in 2022, de compromisdatum is het ijkpunt.


 
2.    Termijn om je huidige woning te verkopen
Het verlaagd tarief geldt in principe alleen voor de aankoop van de enige woning: dat geldt zowel voor het 3% tarief als voor het 1% tarief bij ingrijpende energetische renovatie als voor het 1% voor onroerend erfgoed dat je gaat bewonen.

Maar, als je reeds een woning bezit, krijg je toch dat verlaagd tarief als je je huidige woning verkoopt binnen 1 jaar: dat geldt in de drie gevallen (gewone aankoop, Ingrijpende Energetische Renovatie en onroerend erfgoed voor bewoning).

Die termijn wordt verlengd naar twee jaar,zodat je iets meer tijd krijgt om je huidige woning te verkopen. Die termijn van twee jaar komt dan zo mooi overeen met de termijn tijdens dewelke je een overbruggingskrediet kan bekomen.

Vanuit CIB Vlaanderen kunnen we deze termijnverlenging alleen maar toejuichen. Het lijkt misschien voor sommigen een pure technische kwestie, maar vanuit de vastgoedmakelaardij kunnen we getuigen dat dit voor veel kopers soelaas zal bieden.
 
3. Korting bescheiden woningen
Bij een aankoop van een bescheiden woning krijg je een extra korting, doordat je een vrijstelling krijgt op de eerste schijf van 93.333 euro. De bijkomende vermindering van registratierechten van € 5.600 wordt verhoudingsgewijs behouden. Dat houdt kortweg in dat door de halvering van het tarief, de korting ook gehalveerd wordt tot € 2.800. De drempelbedragen om hiervoor in aanmerking te komen, worden nu aangepast. Deze worden verhoogd van €200.000 naar € 220.000, en voor kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse Rand van € 220.000 naar € 240.000.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons